Sempozyum Amacı

 • Fakültelerde lisans seviyesinde eğitim gören öğrencileri, lisansüstü çalışma yapmaya özendirmek,
 • Lisansüstü eğitim alan öğrencileri, akademik çalışmalara teşvik etmek ve bunların akademik gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Farklı disiplinlerde yetişmiş akademisyenlerle lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin ortak çalışma yapmalarına zemin hazırlayarak akademide bilgi ve tecrübe aktarımını teşvik etmek,
 • İlmi ve sosyal etkileşimi sağlamak,
 • Disiplinlerarası işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sunmak,
 • Lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencileri, anabilim dallarında yer alan akademik personel ve danışmanları ile birlikte bilimsel çalışma-araştırma yapmaya teşvik etmek,
 • Mehmet Âkif ile İstiklâl Marşı’nın yazıldığı yıllar ve daha sonraki dönemler hakkında araştırmaları teşvik etmek ve bulguların akademik ortamda tartışılmasına zemin hazırlamak,
 • Mehmet Âkif ve o dönemin önde gelen simalarının genç nesiller tarafından daha iyi tanınması ve anlaşılmasını sağlamak,
 • İstiklâl Marşı’na dair farkındalık düzeyini arttırmak,
 • Cumhuriyet’in kurulması ve yüceltilmesinde emeği geçen askeri ve sivil erkân hakkında çalışmalar yapılmasını teşvik etmek,
 • 1921’den 2021’e ekonomi, eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında elde edilen kazanımlar üzerine farkındalık oluşturmak ve var olan farkındalığı arttırmak,
 • Milli ve manevi değerler konusunda duyarlılıkları pekiştirerek arttırmak,
 • Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in kazanımlarını genç nesiller arasında yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak,
 • 1921’den 2021’e ulusal ve uluslararası düzeyde hemen her alanda yaşanan değişim ve dönüşümlerin araştırılması, kavranması ve mukayese edilmesine imkân tanımak.
Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, Cuma