Sempozyum Konuları

 • Mehmet Âkif’in Hayatı ve Ailesi,
 • Mehmet Âkif’in Dostları,
 • Mehmet Âkif’in Eserleri ve Edebî Şahsiyeti,
 • Milli Mücadele Yılları ve Mehmet Âkif,
 • İstanbul Hükümeti ve Misak-ı Milli Sınırlarının Kabulü,
 • Milli Mücadele’nin Komuta Kademesinde Görev Alan Kurmaylar,
 • Milli Mücadele’den Günümüze Türk Basını,
 • Milli Mücadele’nin Yabancı Basın Organlarına Yansıması,
 • Milli Mücadele Karşısında Sanatkâr ve Yazarların Tutumu,
 • Milli Mücadele’ye Destek Veren Din Adamları,
 • İslâm Coğrafyasından Milli Mücadeleye Verilen Destek,
 • Mehter ve Osmanlı Yenileşme Dönemi Marşları,
 • İstiklâl Marşı’nın Tarihi Arka Planı,
 • İstiklâl Marşı’nın Psikolojik Arka Planı,
 • İstiklâl Marşı Müsabakasının Açılması,
 • İstiklâl Marşı Seçici Heyeti,
 • İstiklâl Marşı Yarışmasına Katılan Şairler ve Eserleri,
 • İstiklâl Marşı’nın Kabulü Sırasında TBMM Mebusları,
 • İstiklâl Marşı’nın Seçilmesi, Cephe ve Cephe Gerisindeki Tesirleri,
 • İstiklâl Marşı’nın Ulusal ve Uluslararası Basında Uyandırdığı Akisler,
 • İstiklâl Marşı’nın Kabulü Sırasında TBMM ve Cephedeki Durum,
 • İstiklâl Marşı’nın Kabulü Sürecinden Bugüne Uluslararası İlişkiler,
 • İstiklâl Marşı’nın Dil ve Üslûp Özellikleri,
 • İstiklâl Marşı Besteleri,
 • İstiklâl Marşı’nda Dinî Referans ve Tesirler,
 • İstiklâl Marşı’yla Türk Cumhuriyetleri’nin Devlet Marşları Arasındaki Benzerlikler,
 • İstiklâl Marşı’nın Diğer Devlet Marşlarıyla Mukayesesi,
 • İstiklâl Marşı’nın Kabulünden Bugüne Türk Ordusu,
 • İstiklâl Marşı’nın Yazıldığı Yıllardan Bugüne Türk Eğitim Sistemindeki Değişiklikler ve Yükseköğretim,
 • Milli Mücadele’den Bugüne Türk Sporu,
 • İstiklâl Marşı’nın Yazıldığı Dönemden Bugüne Türk Ekonomisi,
 • İstiklâl Marşı’nın Kabulü Yıllarından Bugüne Dünya Siyasetindeki Dengeler,
 • İstiklâl Marşı’nın Yazıldığı Dönemden Bugüne TBMM ve Türk Demokrasi Hayatı,
 • İstiklal Marşı’ndan Bugüne Devlet Otoritesi ve Devlet İşleyişinde Kurumsal Yapılanma,
 • İstiklâl Marşı’nın Kabulünden Bugüne Hükümet Programları,
 • İstiklâl Marşı’ndan 15 Temmuz’a Türk Milleti İçin Tarihi Dönemeçler,
 • İstiklâl Marşı’ndan Bugüne Türk Hukuk Sistemi,
 • İstiklâl Marşı’nın Yazımından Bugüne Türk Toplumunda Sosyal Değişim ve Yaşanan Problemler,
 • İstiklâl Marşı’nın Kabulünün Sanat Dünyasına Yansımaları,
 • İstiklâl Marşı’nın Yazımından Bugüne Türk Sanatındaki Gelişmeler,
 • İstiklâl Marşının Kabulünden Bugüne Türk Şiiri ve Nesri,
 • İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Üzerine Özel Sayı Yayınlayan Dergiler,
 • Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı’nı Konu Alan Kitaplar,
 • Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Üzerine Düzenlenen Sempozyum ve Kongreler.
Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, Cuma