Yazım Kuralları

Bildirilerde özet ve tam metin başlığı; tümü büyük harf, ortalı ve koyu yazılmalıdır. Başlığın altına araştırmacı(lar)ın adı soyadı, okudukları/çalıştıkları birim ve e-posta adresleri, çalışmanın Türkçe ve İngilizce özeti, bu özetin altına ise 5 kelimeden oluşan anahtar kelimeler yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler, 150-250 kelime aralığında olmalıdır.

Tam metin yazılırken metin içi başlıklar numaralandırılmış olmalı, sadece her kelimenin ilk harfi büyük ve alt başlıktaki bütün kelimeler koyu ve sola dayalı yazılmalıdır. Numaralandırma, ilgili ilim dalının gerek ve teamüllerine uygun yapılmalıdır. Metin içindeki atıflar ve kaynakça, güncel APA standartlarına uygun şekilde yazılmalıdır. Özet ve tam metin, Word programında, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Yazı büyüklüğü 12 punto olmalı ve satırlar arasında 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kenar boşlukları “normal” (sağ-sol-üst ve alttan 2,5 cm.) olarak düzenlenmelidir.

Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020, Cuma